การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศ ศพจ.พังงา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแลสนามหญ้าสวนหย่อม รปภ. และพนักงานขับรถ ปีงบประมาณ 2560

21 ก.ย. 2559

ประกาศ ศพจ.พังงา เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ

24 มี.ค. 2559

ประกาศศพจ.พังงา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแลสนามหญ้าสวนหย่อม และรักษาความปลอดภัย

16 ต.ค. 2558

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแลสนามหญ้า และรักษาความปลอดภัย ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน ประจำปีงบประมาณ 2559

16 ก.ย. 2558

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแลสนามหญ้า รักษาความปลอดภัย และพนักงานขับรถยนต์ของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ 2559

16 ก.ย. 2558

ประกาศ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

11 มี.ค. 2558

ประกาศ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถโดยสาร

12 พ.ย. 2557