การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

5 ม.ค. 2567

ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม

5 ม.ค. 2567

ปรับทัศนียภาพของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา

5 ม.ค. 2567

งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2566

3 ม.ค. 2567

เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

28 ธ.ค. 2566

ตรวจเช็คให้ฟรี ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจทุกเส้นทาง ช่วงเทศกาลปีใหม่

28 ธ.ค. 2566

เปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

28 ธ.ค. 2566

ปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการ

28 ธ.ค. 2566

ของขวัญปีใหม่จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

25 ธ.ค. 2566