การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจเยี่ยมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ภาคความสามารถ

18 ม.ค. 2567

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

15 ม.ค. 2567

เปิดการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

15 ม.ค. 2567

เปิดการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

15 ม.ค. 2567

เปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระ 4.0 (Gig Worker)

15 ม.ค. 2567

เปิดการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

15 ม.ค. 2567

ร่วมออกบูธกิจกรรมตลาดนัดแก้หนี้จังหวัดพังงา

15 ม.ค. 2567

จัดสัมมนา เรื่อง สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

10 ม.ค. 2567

ร่วมหารือหลักสูตรคนครัวบนเรือ ณ วิทยาลัยเทคนิคพังงา

10 ม.ค. 2567