การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 จังหวัดพังงา

2 มี.ค. 2565

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 (Progress Review) จังหวัดพังงา

22 ก.พ. 2565

ผู้ตรวจการการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานตรวจราชการรอบที่ 2 (Progress Review) จังหวัดพังงา

22 ก.พ. 2565

เสวนาการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับแม่วัยรุ่นและครอบครัว

22 ก.พ. 2565

กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งชมรมแรงงานนอกระบบ

11 ก.พ. 2565

จดหมายข่าว สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา (ฉบับที่ 1) ประจำเดือน มกราคม 2565

4 ก.พ. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา ประกาศเจตจำนงสุจริต

4 ม.ค. 2565

เผยแพร่รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ

14 ต.ค. 2564

เผยแพร่งบทดลองปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

14 ต.ค. 2564