การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานให้แก่เครือข่ายแรงงาน

23 เม.ย. 2567

พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ

23 เม.ย. 2567

รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน

19 เม.ย. 2567

งบทดลอง

9 เม.ย. 2567

ตรวจเยี่ยมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

7 มี.ค. 2567

จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดพังงา

7 มี.ค. 2567

งบทดลอง

7 มี.ค. 2567

เปิดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระ 4.0 (Gig Worker)

20 ก.พ. 2567

เปิดการฝึกอบรมตามโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

20 ก.พ. 2567