การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา จัดหน่วยให้บริการประชาชนเพื่อนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์มาตรวจเช็คก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2566

11 เม.ย. 2566 00:00:00

...
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา จัดหน่วยให้บริการประชาชนเพื่อนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์มาตรวจเช็คก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2566  บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
ระหว่างวันที่ 11-12 เมษายน 2566 ณ จุดบริการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา
ระหว่างวันที่ 13-17 เมษายน 2566 ณ จุดบริการร่วมหน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา