การแสดงผล

+
-

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำแหน่งนิติกร

11 พ.ย. 2565 15:18:24

...
...
...
...
...
...
...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำแหน่ง นิติกร สมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 9 - 17 พฤศจิกายน 2565 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายนี้

ติดตามได้ที่ https://www.dsd.go.th/udonthani/Region/ShowACT/88548?region_id=83

ไฟล์แนบ :