การแสดงผล

+
-

ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

6 มิ.ย. 2565 14:32:41

...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 6 มิ.ย.65  นางสาวธัญรัศม์ ศรีริพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน  รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อร่วมกันปรับปรุงและทบทวนการดำเนินงานตามมาตรการปฏิบัติงานด้านการรับรองความรู้ความสามารถ และรายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินการตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 1.5 รอบที่ 1/2565 (ต.ค.64-มี.ค.65)