การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าฝึกอบรม #หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบการชุมชน 30 ชั่วโมง

30 พ.ค. 2565 14:03:13

...
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าฝึกอบรม #หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบการชุมชน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 25,26 มิ.ย.65 และ 1-3 ก.ค.65 (รวม 5 วัน) เวลา 09.00 น.-16.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา #ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านคิวอาร์โค๊ดด้านล่างประกาศเข้ามาได้เลยคะ (รับจำนวน 20 คน)
หัวข้อการฝึกอบรม
1.การสร้างแผนธุรกิจ
2.พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
3.การออกแบบตราสินค้า
4.การสร้างContent ประกอบการขายสินค้า
5.การเลือกระบบร้านค้าออนไลน์
6.การวิเคราะห์ตลาด/กลยุทธส่งเสริมการตลาดออนไลน์
7.การเลือกวิธีการชำระเงิน/ข้อตกลง
8.การบรรจุสินค้า/การเลือกรูปแบบการขนส่ง/การตรวจสอบสินค้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน โทร.076-599332-4