การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา เปิดรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาด

27 เม.ย. 2565 11:41:11

...
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา เปิดรับสมัครผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาด 30 ชั่วโมง (Product development to neet the needs of market) ระหว่างวันที่ 12 - 16 พฤษภาคม 2565 นี้ ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
หัวข้อการฝึกอบรม
1.เทคนิคการผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาด
2.การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์โดยใช้ตราสินค้า
3.การบริหารจัดการด้านการตลาด
4.กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ
5.เทคนิคการเลือกสถานที่จำหน่ายและการจัดวางผลิตภัณฑ์
6.การสร้าง content เพื่อการจำหน่ายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ
7.ปฏิบัติการนำเสนอขายสินค้าออนไลน์
สนใจฝึกอบรมสามารถสแกนคิวอาร์โค๊ดด้านล่างประกาศเข้ามา หรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงาน คุณกัญวดี 095-4201657