การแสดงผล

+
-

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสาขาช่างเชื่อม

8 พ.ย. 2564

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสาขาช่างเชื่อม จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไฟล์แนบ :ประกาศ

ไฟล์แนบ :เผยแพร่ราคากลาง