การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงาร่วมกิจกรรมโครงการกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้ใสสะอาดปราศจากการทุจริต(Zero Tolerance & Clean Thailand)

13 ก.ย. 2564 10:07:17

...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงาร่วมกิจกรรมโครงการกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้ใสสะอาดปราศจากการทุจริต(Zero Tolerance & Clean Thailand) ในรูปแบบ Video Conference ผ่านระบบ Zoom เมื่อวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2564