การแสดงผล

+
-

ประกาศ ศพจ.พังงา เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ

24 มี.ค. 2559

ประกาศ ศพจ.พังงา เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ 

กำหนดดูทรัพย์สินที่จะขาย ในวันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 9.00 น.

กำหนดการขายโดยวิธีการประมูลด้วยปากเปล่า วันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา อ.ทับปุด จ.พังงา

รายละเอียดดังไฟล์แนบด้านล่าง