การแสดงผล

+
-

ปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวพังงา

19 มิ.ย. 2567 08:40:42

...
...
...
วันที่ 18 มิ.ย. 67 นายพิเชษฐ สวัสดี
 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวพังงา หลักสูตร การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ท (OUT BOARD) 30 ชั่วโมง ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 15 – 18 มิถุนายน 2567 ณ ท่าเรือว้าวอันดามัน ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา  โดยมึผู้เข้าการฝึกอบรม จำนวน 22คน