การแสดงผล

+
-

เปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแรงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ

18 มิ.ย. 2567 13:10:08

...
...
...
...

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 นายพิเชษฐ สวัสดี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา มอบหมายให้กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ เปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแรงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ หลักสูตรการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระยะเวลาฝึก 18 ชั่วโมง  กำหนดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานระหว่างวันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2567 โดยมีผู้เข้ารับการฝึก จำนวน 20 คน ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา