การแสดงผล

+
-

ปิดการฝึกอบรมตามโครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ

17 มิ.ย. 2567 10:09:24

...
...
...
...
...

    วันที่ 16 มิถุนายน 2567 นายพิเชษฐ สวัสดี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ ปิดการฝึกอบรมตามโครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ หลักสูตร การสร้างการบริการที่ประทับใจ  30 ชั่วโมง รุ่นที่ 2/2567 ระหว่างวันที่ 13 - 16 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมเดอะเฮเว่น เขาหลัก ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยมีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 20 คน