การแสดงผล

+
-

เปิดฝึกอบรมโครงการ พัฒนาทักษะแรงงานนอกระบบให้สอดคล้องกับความ สามารถเฉพาะบุคคลเพื่อการประกอบอาชีพ

17 มิ.ย. 2567 10:04:58

...
...
...
...
...
    วันที่ 15 มิถุนายน 2567 นายพิเชษฐ สวัสดี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ เปิดการฝึกอบรมตามโครงการ พัฒนาทักษะแรงงานนอกระบบให้สอดคล้องกับความ สามารถเฉพาะบุคคลเพื่อการประกอบอาชีพ จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตร ผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่ม รุ่นที่ 3/2567 ผู้เข้ารับการฝึก จำนวน 20 คน
2. การทำขนมฟิวชั่น รุ่นที่ 6/2567 ผู้เข้ารับการฝึก  จำนวน 20 คน
โดยฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 15 - 19 มิถุนายน 2567 ณ วัดทักษิณาวาสตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา