การแสดงผล

+
-

เปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระ 4.0 (Gig Worker)

12 ก.พ. 2567 15:43:55

...
...
...
...
...

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นายพิเชษฐ สวัสดี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระ 4.0  (Gig Worker) หลักสูตร การทำขนมฟิวชั่น จำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 12- 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านท่าจูด หมูที่ 3 ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 20 คน