การแสดงผล

+
-

เปิดการฝึกอบรมตามโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

9 ก.พ. 2567 15:53:27

...
...
...
...

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นายพิเชษฐ สวัสดี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา เข้าเยี่ยมและให้โอวาท พร้อมกล่าวเปิดการฝึกอบรมตามโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี หลักสูตร ภาษารัสเซียเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 9 - 13 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมเกรซแลนด์ เขาหลัก บีช รีสอร์ท ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 25 คน