การแสดงผล

+
-

ร่วมรับการตรวจติดตาม ประเมินและให้คำปรึกษาการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพ

9 ก.พ. 2567 15:49:48

...
...
...
...

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นายพิเชษฐ สวัสดี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับการตรวจติดตาม ประเมินและให้คำปรึกษาการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพ ระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  กองพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา