การแสดงผล

+
-

แบบสำรวจอุปสงค์และอุปทานกำลังคน

แบบสำรวจข้อมูลอุปสงค์และอุปทานกำลังแรงงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรม

คลิ๊ก >>> https://ldls.mol.go.th/survey