การแสดงผล

+
-

คลังภาพ

ชื่ออัลบั้ม :: ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมคณะ ร่วมประชุมหน่วยงานในสังกัดกรมฯพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้(ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส)