การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
13 สรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 176
14 แผนการปฏิบัติราชการการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 126
15 เผยแพร่งบทดลองเดือนธันวาคม 2564 99
16 งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 226
17 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2564 338
18 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564 909
19 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564 630
20 เผยแพร่มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 155
21 งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2564 143
22 แนวทางการให้บริการทางโทรศัพท์ 429
23 การขอมีสมุดประจำตัว การบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม และกรณีชำรุด 329
24 การขอรับสิทธิประโยชน์การฝึกอบรมภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 13,862