การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สพร. 23 ปัตตานี ได้ดำเนินการร่วมกับที่ปรึกษา เข้าสถานประกอบกิจการ (ครั้งที่1) ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ปี2560

24 ม.ค. 2560

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๓ ปัตตานี ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนตามภารกิจ“จังหวัดเคลื่อนที่” ในโครงการประชารัฐร่วมใจ สร้างรอยยิ้ม คืนความสุข ให้ประชาชน

24 ม.ค. 2560

สพร.23 ปัตตานี ร่วมปฏิบัติการบูรณาการตรวจเรือประมง เพื่อรณรงค์การป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดปัตตานี

24 ม.ค. 2560

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี ออกหน่วยให้บริการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมหลังน้ำลด ครั้งที่1

24 ม.ค. 2560

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ และน้ำดื่ม ให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้

24 ม.ค. 2560

ผู้อำนวยการฯ และ เจ้าหน้าที่ สพร.23 ปัตตานี เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่กลุ่มเป้าหมายที่รับการฝึกอบรมกลุ่มสตรีบ้านเปี๊ยะ สาขา การแปรรูปมันเทศ ตามโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ จังหวัดปัตตานี

24 ม.ค. 2560

ผู้อำนวยการฯ และ เจ้าหน้าที่ สพร.23 ปัตตานี เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่กลุ่มเป้าหมายที่รับการฝึกอบรม สาขา ช่างปูกระเบื้อง รุ่นที่ 4 ตามโครงการฝึกทักษะอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

24 ม.ค. 2560

สพร ๒๓ ปัตตานี ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน “จังหวัดเคลื่อนที่” และมอบริบบิ้นสีดำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

27 ต.ค. 2559

สพร ๒๓ ปัตตานี ร่วมพิธีวางพวงมาลา “วันปิยมหาราช”

26 ต.ค. 2559