การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สพร.23 ปัตตานี ร่วมให้บริการตรวจสภาพและซ่อมบำรุง ช่วงเทศกาลปีใหม่

1 ม.ค. 2561

ขอเชิญชวนผู้ประกอบกิจการ SME เข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SMEs 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2561

30 พ.ย. 2560

สพร.23 ปัตตานี เปิดฝึกอบรมช่างซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็กเพื่อการเกษตร และช่างปูกระเบื้อง ณ กองพันทหารราบที่2 กรมทหารราบที่153 อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

23 พ.ค. 2560

สพร.23 ปัตตานี เปิดให้บริการตรวจ เช็ค ซ่อม สภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และให้บริการถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ (ฟรี)

23 พ.ค. 2560

สพร.23 มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

10 ก.พ. 2560

สพร.23 ปัตตานี เข้าร่วมการปฐมนิเทศให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่3

10 ก.พ. 2560

สพร ๒๓ ปัตตานี ดำเนินการตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

10 ก.พ. 2560

สพร.23 ปัตตานี ออกหน่วยให้บริการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมหลังน้ำลด

10 ก.พ. 2560

ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมคณะ ร่วมประชุมหน่วยงานในสังกัดกรมฯพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้(ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส)

24 ม.ค. 2560