การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สพร.23 ปัตตานี จัดกิจกรรมให้บริการทางโทรศัพท์ แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

1 เม.ย. 2564

ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง การประกวด CDD Young Designer Contest

26 พ.ย. 2563

สพร.23 ปัตตานี เปิดฝึกอบรมโครงการอาชีพใหม่ ชีวิตใหม่ หลังโควิด-19

5 พ.ย. 2563

รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ประจำปี 2564

16 ต.ค. 2563

รับสมัครช่างแอร์ ฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐาน

2 ก.ค. 2563

แบบสำรวจข้อมูลอุปสงค์และอุปทานกำลังแรงงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรม

16 เม.ย. 2563

ราชกิจจาฯ ประกาศ "ลดหย่อนส่งเงินสมทบ" นายจ้าง 4% ลูกจ้าง 1%

12 เม.ย. 2563

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019

30 มี.ค. 2563

รับสมัครเยาวชนเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ

15 พ.ค. 2562