การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ราชกิจจาฯ ประกาศ "ลดหย่อนส่งเงินสมทบ" นายจ้าง 4% ลูกจ้าง 1%

12 เม.ย. 2563

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019

30 มี.ค. 2563

รับสมัครเยาวชนเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ

15 พ.ค. 2562

ขอเชิญชวนผู้ประกอบกิจการ SME เข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SMEs 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2562

30 ต.ค. 2561

บัญฑิตแรงงาน จ.ปัตตานี รุกหน้า สร้างงาน สร้างอาชีพให้คนจน อย่างต่อเนื่อง

29 พ.ค. 2561

สพร.23ปัตตานี ร่วม Kick off โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย

25 พ.ค. 2561

วัฒนธรรมคุณธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงงาน

13 มี.ค. 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ

7 มี.ค. 2561

สพร.23 ปัตตานี ร่วมให้บริการตรวจสภาพและซ่อมบำรุง ช่วงเทศกาลปีใหม่

1 ม.ค. 2561