การแสดงผล

+
-

จังหวัดปัตตานี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

28 มิ.ย. 2564 09:29:25

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
จังหวัดปัตตานี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 19 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 7 กรกฎาคม 2564 ในตำแหน่งดังนี้
- ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน สังกัดสำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี จำนวน 5 อัตรา
- ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน สังกัดสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี จํานวน 5 อัตรา
- ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน สังกัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี จำนวน 5 อัตรา
- ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน สังกัดสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี จำนวน 3 อัตรา
- ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน สังกัดสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี จํานวน 1 อัตรา
 

ไฟล์แนบ :