ไทย

การแสดงผล.

+
-

กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ลำดับ สาขา รุ่นที่ วันทดสอบ หน่วยงาน
1 ช่างเชื่อมทิก 1 30 ก.ค. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
2 ช่างซ่อมรถยนต์ 0 2 ส.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร
3 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์ 1 5 ส.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
4 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 10 พ.ย. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร