การแสดงผล

+
-

สรุปผลการสอบถามความจำเป็นการใช้บริการช่างที่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (License) ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สรุปผลการสอบถามความจำเป็นการใช้บริการช่างที่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (License) ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ไฟล์แนบ :: 754_Images_3_28032565142509_.png ดาวน์โหลด