การแสดงผล

+
-

ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านการทำงานใต้น้ำเชิงพาณิชย์ ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับบริษัท โอเชี่ยน เวิร์คส์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

23 มิ.ย. 2565 07:45:12

...
...
...
...
...
...

22 มิ.ย.65 เวลา 13.30 น. นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านการทำงานใต้น้ำเชิงพาณิชย์ ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับบริษัท โอเชี่ยน เวิร์คส์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้ร่วมพิจารณาการพัฒนาหลักสูตรทักษะการดำน้ำเชิงพาณิชย์ตามมาตรฐานสากลเพื่อส่งเสริมการมีงานทำ และการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมทักษะการดำน้ำเชิงพาณิชย์ ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน