การแสดงผล

+
-

ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบประจำสำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 2/2565

24 พ.ค. 2565 10:34:04

...
...
...
วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายประเสริฐ เด่นขจรเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบประจำสำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 25 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน