การแสดงผล

+
-

ประชุมหารือแนวทางการชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีการเพิกถอนหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 25 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

19 พ.ค. 2565 14:45:24

...
...
...
...
...
...
...

19 พ.ค.65 เวลา 13.30 น. นายสุทธิพงษ์ โกศลวิริยะกิจ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีการเพิกถอนหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 25 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน