การแสดงผล

+
-

ประชุมคณะทำงานพัฒนากฎหมายของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 4/2565

19 พ.ค. 2565 11:55:14

...
...
...
...

17 พ.ค. 65 เวลา 09.30 น. นายสุทธิพงษ์ โกศลวิริยะกิจ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนากฎหมายของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 4/2565 เพื่อพิจารณาร่างระเบียบว่าด้วยการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน พ.ศ.... ณ ห้องประชุม 501 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน