หน้าแรก > กฏระเบียบข้อกฏหมาย
กฏระเบียบข้อกฏหมาย
 
ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ โหลด
2_File_รวมกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และคำสั่ง_03102561160013_.pdf 226 KB .pdf 2010 ดาวน์โหลด
01. พรบ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545.pdf 111 KB .pdf 1795 ดาวน์โหลด
02. พรบ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2557 (ฉบับที่ 2).pdf 158 KB .pdf 1684 ดาวน์โหลด
ย้อนกลับ
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 5,936,677 คน