การแสดงผล

+
-

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก โดยกลุ่มงานพัฒนาวิทยากรต้นแบบ มอบให้นายภธรเดช ยิ่งสุข ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมติดตามผลโครงการฯ เกี่ยกับการพัฒนาฝีมือแรงงานทางทะเล (คนครัวบนเรือ) งปม.2565 ณ สนพ.พังงา โดยมี นายยุทธภูมิ บุญกระสินธุ์ รักษาราชการแทน ผอ. และคณะเจ้าหน้าที่ สนพ.พังงา ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกการดำเนินกิจกรรมฯ

6 ก.ค. 2565 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565  สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก โดย?กลุ่มงานพัฒนาวิทยากรต้นแบบ มอบให้นายภธรเดช ยิ่งสุข ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมติดตามผลโครงการฯ เกี่ยกับการพัฒนาฝีมือแรงงานทางทะเล (คนครัวบนเรือ) งปม.2565  ณ? สนพ.พังงา โดยมี นายยุทธภูมิ บุญกระสินธุ์  รักษาราชการแทน ผอ. และคณะเจ้าหน้าที่ สนพ.พังงา ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกการดำเนินกิจกรรมฯ