การแสดงผล

+
-

เข้าร่วมประชุมเตรียมการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ SEC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2

19 พ.ค. 2565 15:06:23

...
...
...
...
...

วันที่ 19 พ.ค. 2565 เวลา 09.30 น. นายนที ราชฉวาง ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝึก นายพงศ์พันธุ์ ตั้งกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาวิทยากรต้นแบบ และนายกฤษดา  ปาโส นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเตรียมการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ SEC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี โดยมีนายปรีชา  แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม