การแสดงผล

+
-

พิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรด้านงานบริการ

24 มี.ค. 2565 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...
...

23 มี.ค.65 เวลา 14.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรด้านงานบริการและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการบริการจัดหางานและพัฒนาทักษะการให้บริการด้านขนส่งสาธารณะ ระหว่างกระทรวงแรงงาน บริษัท ไทย สมายล์บัส จำกัด บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมี นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวรายงาน นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณชั้น 1 อาคารกระทรวงแรงงาน