การแสดงผล

+
-

DiSDA ? SME Academy 365

  ?? DSD Online Training × SME Academy 365 ร่วมกันสร้างช่องทางการฝึกอบรมออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการ SME และพนักงานในองค์กร ที่ต้องการ Upskill Reskill ทักษะดิจิทัล ให้สามารถเข้าอบรมง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง ทุกที่ ทุกเวลา กับหลักสูตรด้านดิจิทัลที่เหมาะสำหรับผู้ประกอบการและพนักงานในองค์กร เช่น

 
?? ?Basic Cybersecurity: เรียนรู้การป้องกันและต้านทานการโจมตีทางไซเบอร์ที่อาจเป็นอันตรายต่อธุรกิจของคุณ
??? Microsoft Word ระดับกลาง: เรียนรู้การใช้โปรแกรม 
Microsoft Word ให้เป็นที่สุด เช่น การจัดการเอกสาร, การใช้เทมเพลต, การใช้ Mail Merge, และการใช้ Macro
??? Microsoft Excel ระดับกลาง: เรียนรู้การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ให้เป็นที่สุด เช่น การจัดการข้อมูล, การใช้ Pivot Table, การใช้ VLOOKUP, และการใช้ Function
??? Microsoft PowerPoint ระดับกลาง: เรียนรู้การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ให้เป็นที่สุด เช่น การสร้างสไลด์ที่น่าสนใจ, การใช้ Animation, การใช้ SmartArt, และการใช้ Transition
??? Microsoft POWER BI เรียนรู้ต่อยอดการสรุปข้อมูลการนำเสนอในรูปแบบ Dashboard และวิธีการ Storytelling เพื่อนำไปวิเคราะห์ธุรกิจของคุณ
??? และยังมีหลักสูตรระดับ Advance Digital Skill ที่สอนโดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมดิจิทัลโดยตรง
?? ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ SME หรือพนักงานในองค์กร DSD Online Training × SME Academy 365 จะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพและผลลัพธ์ในการทำงานได้อย่างแท้จริง
?? สมัครเข้าอบรมได้เลยที่ https://www.smeacademy365.com/web/site.htm?mode=otherDetail&cid=4
คลิกเลย...https://bit.ly/3ZarxlL
??DSD Online Training??
"เปิดกว้าง สร้างโอกาส ต่อยอดอย่างยั่งยืน"
สมัครง่าย ฝึกฟรี ทุกที ทุกเวลา
ฝึกและสอบผ่านตามเกณฑ์มีวุฒิบัตรให้ด้วยนะ
 
#การฝึกทักษะออนไลน์ 
#DSDOnlineTraining
#กระทรวงแรงงาน
#กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
#สถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล
#DSD
#DiSDA