การแสดงผล

+
-

หลักสูตร.... "การพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา Java (Object Oriented Programming with Java)"

????ไปลุยกันต่อเล๊ยยยยยย กับหลักสูตรใหม่ ที่จะนำคุณเข้าสู่โลกของการเขียน Coding ทักษะพื้นฐานของอาชีพ Programmer 
 
??ในหลักสูตร.... "การพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา Java (Object Oriented Programming with Java)"
 
ที่จะช่วยให้คุณ
??มีความรู้และทักษะในการพัฒนาโปรแกรมแบบเชิงวัตถุ
??เข้าใจแนวความคิดของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) โดยใช้ภาษา Java
??นำไปต่อยอดกับภาษาอื่น ๆ ที่รองรับการเขียนแบบ OOP ได้ เช่น Python, Node เป็นต้น
 
คลิกเข้าอบรมได้เลยที่...https://bit.ly/3OO97Ue
 
??DSD Online Training??
"เปิดกว้าง สร้างโอกาส ต่อยอดอย่างยั่งยืน"
สมัครง่าย ฝึกฟรี ทุกที ทุกเวลา
ฝึกและสอบผ่านตามเกณฑ์มีวุฒิบัตรให้ด้วยนะ
 
#การฝึกทักษะออนไลน์ 
#DSDOnlineTraining
#กระทรวงแรงงาน
#กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
#มูลนิธิเพื่อการพัฒนาดิจิทัล
#สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
#สถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล
#DSD
#DiSDA
#ATSI
#DDF
#OOP
#OOPwithJava
#Java