การแสดงผล

+
-

สพร.42 หนองคาย ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความต้องการแรงงานลาวและการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมแรงงานลาวภายใต้โครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (กัมพูชา/ลาว/เมียนมา)

14 ก.ย. 2566 00:00:00

...
...
...
...

14 กันยายน 2566 เวลา 12.30 น. นางสาวประภัสสร ประจันตะเสน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย ให้สัมภาษณ์ออนไลน์ผ่าน WebEx แก่คณะวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เกี่ยวกับความต้องการแรงงานลาวและการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมแรงงานลาวภายใต้โครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (กัมพูชา/ลาว/เมียนมา) 

ไฟล์แนบ :