การแสดงผล

+
-

สพร. 42 หนองคาย มอบชุดเครื่องมือพื้นฐานในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะให้แก่แรงงานนอกระบบที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์ จำนวน 30 ชั่วโมง

17 มี.ค. 2566 00:00:00

...
...

วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรและมอบชุดเครื่องมือพื้นฐานในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะให้แก่แรงงานนอกระบบที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์  จำนวน 30 ชั่วโมง  โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย ได้ดำเนินการฝึกอบรมเมื่อวันที่ 7-11 มีนาคม 2566  มีผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย