การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้าง

18 ก.ย. 2561

ประกาศ

30 ส.ค. 2561

ประกวดราคาจััดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ

21 ส.ค. 2561

จัดซื้อจัดจ้าง

16 ส.ค. 2561

สอบราคาจ้างเหมาบริการความปลอดภัย ทำความสะอาดสะถานที่ และดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม

15 ก.ย. 2559

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู

13 ก.ย. 2559

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ

18 มี.ค. 2559

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ทำความสะอาดอาคารสถานที่ และดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนารมหญ้า สวนหย่อม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์

10 ก.ย. 2558

การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ

24 เม.ย. 2558