การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ 2565

10 มิ.ย. 2565

จัดซื้อจัดจ้าง

3 ธ.ค. 2563

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการ

11 มี.ค. 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

5 มี.ค. 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

5 มี.ค. 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

2 ก.ย. 2562

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ

16 พ.ค. 2562

ประกาศสำนักงานฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ

16 พ.ค. 2562

ประกาศสำนักงานฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ

16 พ.ค. 2562