การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประสานงานการฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker)

13 ม.ค. 2566

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญภาวนา โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป

13 ม.ค. 2566

หารือแนวทางการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน

13 ม.ค. 2566

การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคการท่องเที่ยวและบริการ

13 ม.ค. 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

9 ม.ค. 2566

ร่วมเป็นเจ้าภาพกิจกรรมพิธีมอบผ้าไตรและพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

9 ม.ค. 2566

รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตร บารีสต้ามืออาชีพ

6 ม.ค. 2566

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

6 ม.ค. 2566

ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 12/2565 (ประจำเดือนธันวาคม 2565)

4 ม.ค. 2566