การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามประเด็นการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2

24 มี.ค. 2565

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564

21 มี.ค. 2565

ประกาศเจตจำนงสุจริต

10 มี.ค. 2565

ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

10 มี.ค. 2565

อนุมัติแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

10 มี.ค. 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

4 มี.ค. 2565

วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

2 มี.ค. 2565

เรื่องสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

22 ก.พ. 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

8 ก.พ. 2565