การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝึกเตรียมเข้าทำงาน หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ

18 พ.ค. 2565

สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู เปิดฝึกอบรม ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร

17 พ.ค. 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เมษายน พ.ศ.2565

6 พ.ค. 2565

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน

6 พ.ค. 2565

รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 เดือน มีนาคม

7 เม.ย. 2565

เปิดโครงการประชุมชี้แจงหลักสูตรและศึกษาดูงาน

29 มี.ค. 2565

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

28 มี.ค. 2565

รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 ของหน่วยงาน

28 มี.ค. 2565

รับมอบนโยบายการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด ของคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.)

24 มี.ค. 2565