การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ

9 มิ.ย. 2565

งานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน

8 มิ.ย. 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

7 มิ.ย. 2565

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

6 มิ.ย. 2565

เผยแพร่แผนการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2565

27 พ.ค. 2565

รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

25 พ.ค. 2565

พัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู

20 พ.ค. 2565

พัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

20 พ.ค. 2565

พัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภูจัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงาน

19 พ.ค. 2565