การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์วารสาร DSD News ฉบับที่ 49

17 ต.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภูขอแสดงความเสียใจอย่างที่สุดกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภูและขอส่งกำลังใจให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกท่าน

7 ต.ค. 2565

ลงพื้นที่เพื่อนำความห่วงใยจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ท่านสุชาติ ชมกลิ่น เพื่อสำรวจและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

5 ต.ค. 2565

ร่วมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

5 ต.ค. 2565

เปิดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีผู้ประกอบอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า(Rider)

26 ก.ย. 2565

เปิดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีผู้ประกอบอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า(Rider)

24 ก.ย. 2565

เปิดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีผู้ประกอบอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า(Rider)

24 ก.ย. 2565

รายงานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบการทุจริตประจำหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

22 ก.ย. 2565

รายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายป้องกันฯ

19 ก.ย. 2565