การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล

4 ก.ค. 2565

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2565

30 มิ.ย. 2565

โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

23 มิ.ย. 2565

โครงการเพิ่มทักษะแก่นักเรียนที่ไม่ได้ เรียนต่อ ฯ สาขาช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์

22 มิ.ย. 2565

โครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน

22 มิ.ย. 2565

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

21 มิ.ย. 2565

พิธีปัจฉิมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกอบรม

21 มิ.ย. 2565

ปลูกผักสวนครัว ตามโครงการน้อมนำแนวพระราชดำริ ฯ

21 มิ.ย. 2565

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

15 มิ.ย. 2565