การแสดงผล

+
-

ยกระดับฝีมือ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า

20 มี.ค. 2566 17:04:05

...

วันที่ 20 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะให้แก่แรงงานนอกระบบที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า ระยะเวลา 30 ชั่วโมง จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 20 - 24 มีนาคม 2566 ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนงาม หมู่ที่ 2 ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู