การแสดงผล

+
-

ยกระดับฝีมือ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย

20 มี.ค. 2566 17:01:17

...

วันที่ 20 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู เปิดฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะให้แก่แรงงานนอกระบบที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย 30 ชั่วโมง จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 20 - 24 มีนาคม 2566 ณ ที่ทำการ อสร.บ้านต้างคำ ม.6 ต.โนนเมือง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู