การแสดงผล

+
-

งานโครงการมหกรรม Skill Expo Thailand 2022 พัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่ครั้งที่ 2

20 ม.ค. 2566 10:46:02

...

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการมหกรรม Skill Expo Thailand 2022 พัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดฯ